De praktijk leert dat bedrijven die BIM gebruiken (architecten, aannemers, installateurs e.a.) zich in de huidige economische situatie goed staande weten te houden. De praktijk leert ook dat er tal van kennisvragen leven onder MKB bedrijven m.b.t. BIM. Voorbeelden daarvan zijn: ‘welke software moeten wij kiezen en waarom?’, ‘ waar in mijn bedrijfsproces begin ik met de implementatie van BIM?’ ‘welke mogelijkheden bieden huidige scantechnieken van bestaand bezit?’ en ‘hoe sluit BIM aan bij het beheer en onderhoud?’.

In fase 1 van dit programma zijn er na aanleiding van vragen vanuit het MKB vragen opgepakt. Het onderzoek dat hier naar gedaan is, is gepresenteerd aan een zaal geïnteresseerden op 14 juni 2012. Ten behoeve van fase 2 zijn er veel vragen neergelegd door bedrijven die aanwezig waren bij deze dag. Gedurende fase 2 zijn nieuwe vragen onderzocht waarbij BIM is gekoppeld aan het renovatieproces, het gebruik van het bestek en de informatiebehoefte van gebouweigenaren.

Gesprekken en contacten met het MKB zijn van groot belang voor het onderzoek en het programma; input vanuit de praktijk maakt het onderzoek nuttig en het biedt ook een juiste schakel tussen MKB en het onderwijs waarbij praktijkgericht onderzoek van groot belang is.

Comments are closed.