Met seminar sluit BIMming Business fase 2 succesvol af

Graag willen wij iedereen bedanken voor het bezoek aan het seminar van woensdag 27 februari! Wij hebben de middag als prettig ervaren en hopen dat u het ook als inspirerend heeft ervaren. Vanaf 1 maart is fase 3 van het onderzoek begonnen waarbij wij ook weer hopen op uw medewerking, input en expertise.

Woensdag 27 februari heeft BIMming Business succesvol de tweede fase van het Raak onderzoek afgesloten. Na een voorwoord van Willem Verbaan hebben Jelle de Boer en Erik Visser de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Aansluitend hierop hebben Paul Strokap (Het Facilitair Bureau) en Rene Mom (Pieters Bouwtechniek) hierop een review gegeven. Onder het toeziend oog van bedrijven, studenten en docenten zijn er verschillende gastsprekers gedurende de middag aan het woord geweest.

Stefan Prins trapte af, hij werkt bij de Powerhouse Company en heeft iets verteld over de totstandkoming en filosofie van dit architectenbureau. Het bureau is mede verantwoordelijk voor het ontwerp van het Rhijnspoorgebouw, het nieuwe onderkomen van het domein Techniek van de HvA. Stefan sloot zijn presentatie af met de zoektocht naar de toepassingsmogelijkheden van BIM bij de totstandkoming van dit gebouw. Vervolgens sprak Sander Sieswerda namens Iter Fidelis over de ren-cultuur van de bouw. Het efficiënter inrichten van processen behoorde tot de conclusie van het verhaal van Sander. Met zijn bedrijf probeert hij hier een bijdrage aan te leveren. Na de pauze ging Stan Roestenberg op de innovatieve toer: met BIM en een beetje wiskunde wist hij de zaal te boeien. Vanuit deze filosofie heeft hij bij zijn bedrijf Bohemen verschillende innovatieve processen doorgevoerd, zo is de hoofdaannemer gepasseerd en werkt hij op een kleine bouw met toegangscontrole voor de bouwplaats. Innovatie was ook de boodschap van Ben Spiering namens Rijkswaterstaat. Hij opende met de volgende quote van David Gann: “Innovation is the proces by witch ideas are created and turned in commercially viable oppertuneties as new or enhence products, processes and services.” De ontwikkeling van BIM past exact bij deze beschrijving waarbij hij zelfs meer werkgelegenheid verwacht door de ontwikkeling van ICT.

Na een korte aanbeveling gericht op het MKB en de hogescholen van Léander van der Voet sloot de “Nico Dijkshoorn” van BIMming Business het seminar op een luchtige en scherpe manier af, waarbij hij kritische vragen de zaal in stuurde. Rob Roef gaf de bezoekers stof tot nadenken voor tijdens de borrel.

Via deze LINK kunt u alle presentaties terugkijken

Categories: Seminar 27 februari

Comments are closed.