Eind 2011 is door de Stichting Innovatie Alliantie de subsidie toegekend voor het onderzoeksprogramma “Ketenintegratie: ICT als vehikel voor een sterk MKB in de veranderende bouwwereld”.

In de bouwsector zijn grote veranderingen gaande: gebouwen worden steeds complexer en contractvormen veranderen (denk aan DBFMO – Design, Build, Finance,Maintain,Operate) en varianten daarop). Mede door de economische crisis staan marges onder zware druk en zijn nieuwbouw en vastgoed in zwaar weer geraakt. De aandacht verschuift steeds meer van bouwen naar beheren, naar de levenscyclus van gebouwen en naar de mogelijkheden tot keten- en bouwprocesintegratie.

BIMming Business
BIM (‘Building Information Modeling’ én ‘Building Information Management’(!)) is een instrument voor de sector om door middel van ICT de keten van bouwen tot beheren te integreren. De basisgedachte is dat gegevens omtrent een gebouw (of gebied) éénmalig worden ingevoerd en vervolgens aan alle partijen in de keten van ontwerpen, bouwen en beheren ter beschikking staan. Aldus ontstaat een gegevensmodel (of bouwinformatiemodel) waarmee objecten driedimensionaal gemodelleerd kunnen worden. De voordelen: minder fouten door betere afstemming en daardoor lagere kosten, kortere doorlooptijden en betere en snellere communicatie met opdrachtgevers en andere betrokkenen.

De praktijk leert dat bedrijven die BIM gebruiken (architecten, aannemers, installateurs e.a.) zich in de huidige economische situatie goed staande weten te houden. De praktijk leert ook dat er tal van kennisvragen leven onder MKB bedrijven m.b.t. BIM. Voorbeelden daarvan zijn: ‘welke software moeten wij kiezen en waarom?’, ‘ Waar in mijn bedrijfsproces begin ik met de implementatie van BIM?’

Het doel van het onderzoeksprogramma is om MKB bedrijven te helpen bij het beantwoorden van die kennisvragen. BIMming Business: onderzoek dat wil bijdragen aan een sterk MKB.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in de vorderingen van het RAAK programma en het BIMlab op de Hogeschool, of wil je meer weten over BIM en wat jij met BIM kunt doen, neem dan contact op met Léander van der Voet of loop gewoon eens langs op de 6e verdieping van de Leeuwenburg.

Comments are closed.