Congres presentatie: BIM is winst voor gebruik en exploitatie

  • By  admin
  • 2 oktober, 2013
  • Reageren uitgeschakeld

Op 7 november presenteert BIMming Business haar laatste onderzoeksresultaten in Rotterdam op het congres: BIM is winst voor gebruik en exploitatie. Op basis van het onderzoek, BIM biedt in beheer, zal het volgende deze dag gepresenteerd worden:

Hoe zorgt u als vastgoedbeheerder ervoor dat de vraagspecificatie van data op de juiste manier wordt aangeleverd? De Hogeschool van Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar deze vraag . De Hogeschool van Amsterdam hecht veel waarde aan praktijkgericht onderzoek en met de ontwikkelingen van bouw en ICT in de bouwketen is met een onderzoek naar het gebruik van BIM ingespeeld op vragen uit de markt. Vragen als: kan een BIM een koppeling maken tussen de realisatie- en beheerfase? En welke informatiebehoeftes worden verlangd? Het onderzoek richt zich op de informatiebehoeftes van beheerders met betrekking tot vastgoedbeheer en de mogelijkheden om deze informatie inzichtelijk te maken voor beheerders en facilitair managers in een Bouw Informatiemodel. Informatiebehoeftes hebben betrekking op ruimtebeheer, technisch beheer en vastgoedbeheer. Tijdens het congres geven zij inzicht in de informatiebehoeftes voor de gebruiksfase en hoe deze informatie uit het informatiemodel gehaald en ingezet kan worden voor het beheer en onderhoud. Naast de vragen ‘waarom’ en ‘wat’ geven zij met de opgedane kennis en ervaringen een antwoord op de ‘hoe-vraag’ door de stappen in een case te laten zien.

Meer informatie op:BIM is winst voor gebruik en exploitatie

Categories: Overige

Comments are closed.