Wat is BIM?

BIM (‘Building Information Modeling’ én ‘Building Information Management’(!)) is een instrument voor de sector om door middel van ICT de keten van bouwen tot beheren te integreren. De basisgedachte is dat gegevens omtrent een gebouw (of gebied) éénmalig worden ingevoerd en vervolgens aan alle partijen in de keten van ontwerpen, bouwen en beheren ter beschikking staan. Aldus ontstaat een gegevensmodel (of bouwinformatiemodel) waarmee objecten driedimensionaal gemodelleerd kunnen worden. De voordelen: minder fouten door betere afstemming en daardoor lagere kosten, kortere doorlooptijden en betere en snellere communicatie met opdrachtgevers en andere betrokkenen.

Comments are closed.